O METODI

Egoscue metoda jedna je od vodećih vrsta kineziterapije u svijetu. Uspjeh ove metode je preko 97%, a sve to bez operacija, lijekova i manipulacija. Jedini uvjet za uspjeh je taj da sami preuzmete odgovornost za svoje zdravlje i uvjerite se u uspjeh terapije.
PO ČEMU SE EGOSCUE METODA RAZLIKUJE OD OSTALIH METODA KINEZITERAPIJE?

   Egoscue Metoda ima individualni pristup svakom klijentu. Pregled klijenta ne traje samo 5-10 minuta kao na fizikalnoj terapiji u bolnici, već se kod nas detaljno obrađuje svaki segment. Klijenta se temeljito pregleda, izvode se funkcionalni testovi koji nam pomažu potvrditi postojeće deformacije, vrši se slikanje posture sa sve četiri strane i dobivene slike se pohranjuju u poseban softverski program Egoscue sveučilišta u Kaliforniji (USA). Na temelju svih parametara, softver nam šalje individualan meni vježbi koji je kreiran za svakog klijenta posebno. Što je veći broj deformacija, to je i meni vježbi veći. Vježbe se izvode u nizu, jedna za drugom i to točno zadanim redoslijedom. Dobiveni meni se obično izvodi 3 mjeseca uz stalni nadzor terapeuta, nakon čega ponavljamo slikanje i uspoređujemo napredak na temelju starih i novih fotografija. Promjene na bolje su zagarantirane! Nakon toga klijente i dalje potičemo na redovito vježbanje, kako se ne bi vratili u prijašnje stanje. Tijelo je sklono promjenama na bolje ali i na gore, tako da nam vježbanje poput hrane treba postati sastavni dio života.  

 

KOJE SU NAJČEŠĆE DEFORMACIJE?

Kod pregleda se mogu ustanoviti razne deformacije lokomotornog sustava. Najčešće prisutne su elevacija ramena i kukova te rotacija istih. Elevacija znači kada je npr. lijevi kuk podignut u odnosu na desni ili desno rame u odnosu na lijevo. Rotacija znači kada se npr. gledate u ogledalo i primjetite da Vam je desno rame bliže ogledalu od lijevog. U tom slučaju se radi o rotaciji trupa. Možemo nabrojati još neke deformacije, a to su: otklon trupa u stranu, kifotično držanje ramena, pognuta glava naprijed, kifoza gornjeg dijela leđa, lumbalna lordoza, skolioza kralježnice, pronacija i supinacija skočnog zgloba, elevacija stopala, valgus koljena (X noge), varus koljena (O noge) i mnoge druge. Sve su to deformacije koje nam s vremena na vrijeme počnu stvarati velike probleme, tj. počnu se javljati bolovi u leđima, vratu, ramenu, koljenu, stopalu. Na slici koja se nalazi desno, možemo vidjeti nekoliko primjera lošeg držanja gledanog sa strane, te jedan primjer pravilnog držanja.

   PRAVILNO DRŽANJE!

Ako pogledate lijevu sliku, na njoj se nalaze bijele točke koje označavaju glavne noseće zglobove. Krenuvši od skočnih zglobova (gležnjeva) pa prema koljenima, kukovima i ramenima, sve bijele točkice bi morale biti postavljene jedna iznad druge. Jedino zglobovi ramena mogu biti postavljeni nešto šire od te linije (ovisno o građi tijela - šira ili uža ramena). Kod frontalne slike vertikalna linija mora prolaziti točno kroz njih, ali i ako gledamo horizontalnu liniju, ona također mora povezivati svoje zglobove i biti okomita na vertikalnu liniju. Sjecište ovih linija mora tvoriti prave kutove! Ako samo jedan zglob nije postavljen pravilno, tj. sjecište kroz njega ne tvori pravi kut, znači da se radi o DISFUNKCIJI.  Ako pogledate bočnu sliku, na njoj također svi zglobovi moraju biti postavljeni jedan iznad drugog, tj. vertikalna linija koja ih povezuje mora biti ravna te okomita na podlogu. Vrlo mali broj ljudi ima ovako postrojene zglobove, a oni koji jesu te sreće, oslobođeni su bolova i tegoba koje uglavnom imaju ljudi s deformacijama, tj. nepravilnim držanjem.

ŠTO KAŽU KLIJENTI?

"U mom slučaju, Egoscue vježbe su najbolje i najpreciznije vježbe do sada. Nevjerojatno osobno iskustvo u kojem su svi bolovi u lumbalnom i vratnom dijelu kralkježnice, ramenu, koljenu i skočnom zglobu nestali jedan za drugim u toku od 2 i po mjeseca vježbajući 3-5 puta tjedno. Hvala Zoranu na preciznim uputama i prilagođavanju vježbi."

Elis Lovrić, Pula